Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κατάρτισης στην μετά το COVID-19 Εποχή


Η ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και η συνεχής κατάρτιση και εκπαίδευση είναι προαπαιτούμενες διαστάσεις για την οργανωσιακή και κοινωνικοοικονομική ανθεκτικότητα και ανάπτυξη. Σε αυτό το πλαίσιο, η οικοδόμηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων κατάρτισης και εκπαίδευσης είναι ζωτικής σημασίας, ειδικότερα για τους ανέργους στις μέρες μας και στο πλαίσιο των σημαντικών προκλήσεων που αναδύονται από την πανδημική κρίση COVID-19 σε διαφορετικές αγορές εργασίας διεθνώς.

Η συγκεκριμένη επιστημονική δημοσίευση στοχεύει στο να διακρίνει ορισμένες από τις θεμελιώδεις θεωρητικές διαστάσεις της δόμησης επιχειρησιακών προγραμμάτων κατάρτισης και προώθησης της γνώσης και της καινοτομίας μέσα από τη διερεύνηση σημαντικών τάσεων στην τρέχουσα εννοιολογική ανατοποθέτηση της σύγχρονης θεωρίας του μάνατζμεντ.


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική


Κύριο συμπέρασμα είναι ότι ένα πρόγραμμα επιχειρησιακής εκπαίδευσης πρέπει να συνθέτει το δυναμικό και τους στόχους της στρατηγικής, της τεχνολογίας και του μάνατζμεντ του οργανισμού (προσέγγιση Stra.Tech.Man), αξιοποιώντας της βασικές αρχές του ολοκληρωμένου προγραμματισμού, της οργάνωσης, της εφαρμογής και του ελέγχου.

Προτείνεται, τέλος, ένα νέο πλαίσιο για τη δόμηση προγραμμάτων κατάρτισης, αποδίδοντας ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μηχανισμών εκπαίδευσης των ανέργων σε τοπικό επίπεδο.

Μία ακόμη δημοσίευση της ερευνητικής ομάδας, Stra.Tech.Man Lab. Το άρθρο του Χάρη Βλάδου με τίτλο «Designing Integrated Business Training Programs Focused on the Unemployed in the Post-COVID-19 Era» δημοσιεύθηκε στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό «TEM JOURNAL – Technology, Education, Management, Informatics».

Η επιστημονική δημοσίευση είναι ανοιχτή προς ανάγνωση στον παρακάτω σύνδεσμο
https://www.temjournal.com/content/102/TEMJournalMay2021_645_655.pdf


Ολοκληρωμένα Προγράμματα Κατάρτισης στην μετά το COVID-19 Εποχή
pluralismos

pluralismos