Ολιγοπώλια και Κερδοσκοπία …

Καταστάσεις ολιγοπωλίων έχουμε στην Ελλάδα, αρκετές, δυστυχώς… Την νόθευση του ανταγωνισμού δεν μπορείς να την πολεμήσεις, όμως, τόσο με “αστυνομικά μέτρα” όσο με την περαιτέρω επέκταση του ανταγωνισμού…