Πρόσφυγες άλλου … είδους

Η αποψίλωση των φοινικόδεντρων για το εμπόριο φοινικέλαιου στην Ινδονησία όχι μόνο προκαλεί τις χειρότερες πυρκαγιές του κόσμου,αλλά επιτρέπει και τη δολοφονική διακίνηση και το εμπόριο ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ουραγκοτάγκων.