Ενεργειακή πολιτική, ενεργειακή κρίση και ενεργειακή ασφάλεια

Ένας από τους πλέον προβληματικούς χώρους της οικονομίας μας στους οποίους καλείται να δώσει άμεσες και δραστικές λύσεις η νέα κυβέρνηση της ΝΔ είναι αυτός της ενέργειας. Απαιτείται αναμφίβολα η…

Απο την Παγκοσμιοποίηση στην Περιφερειοποίηση

Απόσπασμα απο την παρουσία του δρα Χάρη Βλάδου, στη συζήτηση στο Thrakinet TV Channel ( συντονιστής ο κ. Θεοφάνης Κωφίδης ) Θέμα : Οι Οικονομικές Επιπτώσεις του Πολέμου

Ένα καινοτόμο MBA στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Οι Καθηγητές στο Τμήμα Οικονομικών ΔΠΘ Θεόφιλος Παπαδημητρίου, Περικλής Γκόγκας και Χάρης Βλάδος παρουσιάζουν το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη…

“ Παγκοσμιοποιηση και Γεωοικονομια ” σε … σφηνακι

“ Ζούμε σε έναν όλο και στενότερα διασυνδεδεμένο κόσμο … Οποιαδήποτε στενή περιχαράκωση και απομονωτισμός, τοπικός ή εθνικός, οδηγεί στην φτώχεια …