Οχημα “ Ζου-Ρογκ ” : 11 Ημερες Σιωπης

Η αποστολή του «Ζου-ρογκ» (Zhurong) στην Αρειανή επιφάνεια βρίσκεται πλέον στην 19η sol, από τις οποίες 12 μετά την κάθοδό του από την άκατο προσεδαφίσεως…
Κανένα νεώτερο όμως…
Εντύπωση προκαλεί η επίσκεψη στην επίσημη ιστοσελίδα της CNSA.


Αντί η Αποστολή να δεσπόζει σ’ αυτήν, εμφανίζεται ως μιά ειδησούλα πάνω δεξιά, κάτω από την γενική επικεφαλίδα NEWS!…
Στο κέντρο της σελίδας δεσπόζει μιά μεγάλη φωτογραφία, που αναφέρεται σε κάποιο θέμα, μ’ επιλογές για αλλαγή της.
Κι εδώ στην 4η επιλογή μόνο, εμφανίζεται η πρώτη λήψη του «Τιάν-βεν», πάνω από τον Β Πόλο του Πλανήτη, λίγες μέρες μετά την είσοδό του σε τροχιά!
Δεν υπάρχει κάν ανεξάρτητο site γι’ αυτήν, όπως συμβαίνει με τις αποστολές της NASA…
Η όλη κατάσταση άρχισε να φέρνει στον νου, την τελευταία διπλή αποστολή της ΕΣΣΔ, στον Άρη…
Η διπλή αποστολή «ΦΟΒΟΣ 1», «ΦΟΒΟΣ 2» με στόχο την εξερεύνηση των δορυφόρων του Φόβου και Δείμου.
Εκτοξεύτηκαν στις 7 και 12 Ιουλίου 1988, με την πρώτη να χαθεί καθ’ οδόν στις 2 Σεπτεμβρίου!…
Η «Φόβος 2» έφθασε στον Πλανήτη και μπήκε επιτυχώς σε τροχιά στις 29 Ιανουαρίου 1989 κι έστειλε μιά σειρά 37 λήψεων του Φόβου, εξαιρετικές για την Εποχή, με διακριτότητα 40 m!
Παρέλειψα ν’ αναφέρω ότι τα σκάφη έφεραν και ακάτους προσεδαφίσεως στους δυό δορυφόρους!
Πολύ φιλόδοξη και περίπλοκη αποστολή!…
Αλλά στις 27 Μαρτίου, πριν προλάβει να εκτοξεύσει την άκατο προς τον Φόβο, η επικοινωνία με το σκάφος χάθηκε!…
Αυτό που κατεδίκασε τις αποστολές δεν ήταν κάποιο πρόβλημά τους. Όχι!
Ήταν η έλλειψη υποβάθρου!

Δεν είναι δυνατόν να χειριστούν τέτοιες περίπλοκες διατάξεις χωρίς επαρκή διαμεταγωγή δεδομένων!…
Δεν είναι δυνατόν να σταλούν τόσο περίπλοκες αποστολές με υποτυπώδεις επικοινωνίες!
Σήμερα η ιστορία φαίνεται να επαναλαμβάνεται…
Χωρίς το απαραίτητο υπόβαθρο, ξεκίνησε η Κίνα μιά πολύ φιλόδοξη αποστολή…
Αυτό που διαφέρει από τότε, είναι ότι τουλάχιστον σήμερα και το τροχιακό σκάφος και το όχημα εδάφους, έχουν πολύ καλύτερα computer και λογισμικό, από τ’ αντίστοιχα Σοβιετικά!
Αυτό τους δίνει μιά κάποια ανεξαρτησία, που καλύπτει εν μέρει την έλλειψη επικοινωνίας…
Δεν ξέρουμε όμως τι συμβαίνει…
Κανένας φυσικά δεν θέλει ν’ αποτύχει η αποστολή…
Αυτό, το πρόβλημα της επικοινωνίας μ’ έναν Πλανήτη, που απομακρύνεται απ’ μας πολύ περισσότερο από τον ίδιο τον Ήλιο, το είδαν οι Αμερικανοί στην πρώτη σοβαρή αποστολή εκεί, αυτήν του Mariner IX… (Νοέμβριος 1971-Οκτώβριος 1972)
Αντιμετώπισαν τότε τεράστιες δυσκολίες στον έλεγχο του σκάφους…
Αλλά διδάχθηκαν…
Κι αυτό είναι το «μυστικό» των επιτυχιών τους:
Υπόβαθρο! Επαρκείς επικοινωνίες! Δίκτυο Απωτέρου Διαστήματος!
Γι’ αυτό και η έκφρασή τους, που αντηχεί από τότε:
…Mars is a whole new game!