Οι Καθηγητές στο Τμήμα Οικονομικών ΔΠΘ Θεόφιλος Παπαδημητρίου, Περικλής Γκόγκας και Χάρης Βλάδος παρουσιάζουν το περιεχόμενο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων