Η κρισιμότερη έννοια στις μέρες μας - Stra.Tech.Man Lab

Η τρέχουσα παγκόσμια αναδιάρθρωση αποτελεί ίσως την κρισιμότερη έννοια στις μέρες μας

Διαβάστε παρακάτω το άρθρο ( «BRICS and global restructuring: Notes for the near future» ) της ερευνητικής ομάδας Stra.Tech.Man Lab που δημοσιεύθηκε στο Management and Economics Research Journal.

Stra.Tech.Man Lab
Η ένταξη των χωρών των BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότιος Αφρική) με όλο και πιο δυναμικό τρόπο στο εσωτερικό της παγκόσμιας οικονομίας εκκολάπτει στην ουσία ένα φαινόμενο «πολυπολισμού» και αναπροσαρμογής της παγκόσμιας ηγεμονίας, το οποίο μπορεί να μελετηθεί υπό το πρίσμα της τρέχουσας φάσης αναδιάρθρωσης της παγκοσμιοποίησης.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, μετά από μία επισκόπηση των μεταπολεμικών φάσεων ανάπτυξης του παγκόσμιου καπιταλισμού και αναλύοντας την τρέχουσα πιθανή σχηματοποίηση μίας «νέας παγκοσμιοποίησης», εξετάζει, η ερευνητική ομάδα Stra.Tech.Man Lab, το αν η αναδυόμενη μεγάλη οικονομική ισχύς και η επεκτεινόμενη παρουσία των BRICS στο εσωτερικό της παγκόσμιας οικονομίας θα μπορούσε να συμβάλει σε ένα περισσότερο ισόρροπο και δημοκρατικό «πολυπολικό» καθεστώς.

Εκτιμούν, στην ερευνητική ομάδα, πως οι διεθνείς θεσμοί θα πρέπει να κινηθούν σε μία κατεύθυνση εμβάθυνσης της δημοκρατίας και της περαιτέρω φιλελευθεροποίησης και στο εσωτερικό των BRICS, παρότι αυτές οι χώρες (Κίνα και Ρωσία, ειδικότερα) αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα προβλήματα δημοκρατικής νομιμοποίησης και προώθησης των φιλελεύθερων δικαιωμάτων στο εσωτερικό τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μέλλον των BRICS αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας φαίνεται πως θα κριθεί από τη δυνατότητα αυτών των χωρών να μεταβούν σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο δεν θα είναι εστιασμένο μονοδιάστατα στη μαζική παραγωγή χαμηλής τιμής προϊόντων, αξιοποιώντας αποκλειστικά τις παγκόσμιες οικονομίες κλίμακας και την ανάλωση μη ανανεώσιμων πόρων, αλλά αντίθετα θα ενισχύει πρωτίστως τους θεσμούς που διαφυλάττουν τα ατομικά δικαιώματα, τον πλουραλισμό και τη δημοκρατία.
Stra.Tech.Man Lab

Το άρθρο είναι ανοιχτό προς ανάγνωση παρακάτω