Εξαιρετικός ο Κυριάκος…
Επιτέλους, ένα ουσιώδες όραμα εξόδου από την κρίση, για την οικονομία και την κοινωνία μας…
Προχωρούμε…


δρ Χάρης Βλάδος
CNN GreeceReal.grReal.grReal.grReal.grReal.grReal.grReal.gr