…και μια πολυεπίπεδη σύνθεση της ανταγωνιστικότητας

Σε αυτή τη δημοσίευση της, η ερευνητική ομάδα Stra.Tech.Man Lab, συζητά για την εξέλιξη της έννοιας της ανταγωνιστικότητας, προτείνοντας ένα νέο θεωρητικό σχήμα οικονομικής πολιτικής…

Μια ολοκληρωμένη μορφή βιομηχανικής πολιτικής …


δρ Χάρης Βλάδος

Για Μια Νέα Οικονομική και Βιομηχανική Πολιτική
Τα επιμορφωτικά προγράμματα καλύπτουν τις εξής θεματικές, για τις οποίες μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο https://kedivim.duth.gr/:


• Επιχειρηματικότητα, Νεοφυείς Επιχειρήσεις και Επιχειρηματικό Σχέδιο

• Σύγχρονο Μάνατζμεντ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
• Μάρκετινγκ και Πωλήσεις Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων


*** Ο Δρ. Χάρης Βλάδος είναι Λέκτορας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο αντικείμενο των «Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων», στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Τέως Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης) και Συντονιστής Βιομηχανικής Πολιτικής στην ΝΔ (Τομέας Οικονομίας και Ανάπτυξης)


pluralismos
pluralismos