Οι άνθρωποι είναι μοναδικοί.
Μοναδικές προσωπικότητες με μοναδικό σύνολο εμπειριών.
Μοναδικά σώματα που ξεχωρίζουν το ένα από το άλλο.