Μάχη για τους αγρότες και τα ευρωπαϊκά κονδύλια

Σήμερα στις Bρυξέλλες, στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ, η Ελλάδα με μια φιλόδοξη ατζέντα δίνει την “μάχη” για τα κονδύλια του νέου κοινοτικού προϋπολογισμού…Περισσότερη Ευρώπη με λιγότερους πόρους, δεν γίνεται…